Grootouders die kleinkinderen iets willen nalaten

15 april 2019

Grootouders kunnen op verschillende manieren iets geven of iets nalaten aan hun oogappels. Naargelang de situatie en het vermogen van de grootouders kan men ervoor kiezen om dit al dan niet tijdens het leven te doen.

Geregeld door de grootouders

Grootouders kunnen per kleinkind tot 12.500 euro overmaken via bankgift zonder er schenkbelasting betaald moet worden. Zelfs bij overlijden binnen de drie jaar betaalt het kleinkind geen erfbelasting als het niet meer dan 12.500 euro erft.

Wil de grootouder het bedrag nog niet afstaan tijdens het leven, dan zijn er andere mogelijkheden. Je kan het bedrag dat je wil nalaten aan de kleinkinderen opnemen in een testament. Zie je het niet zitten om een testament op te maken, dan kan je de kleinkinderen aanduiden als begunstigde van een beleggingsverzekering. Zolang je leeft, blijf je baas over je eigen geld. De begunstiging kan op ieder moment gewijzigd worden zonder dat je de personen naar wie het zou gaan hierover moet inlichten. Bij overlijden wordt de belegging rechtstreeks aan de vermelde begunstigden uitbetaald. Zolang je niet meer dan 12.500 euro per kleinkind nalaat, wordt geen erfbelasting betaald. Wil je meer nalaten aan de kleinkinderen dan is de erfbelasting in rechte lijn van toepassing.

Het kan natuurlijk aangewezen zijn om dit met de eigen kinderen te bespreken. Doorgaans hebben die daar geen probleem mee zolang de gelijkheid tussen erfgenamen wordt gerespecteerd.

Keuze door ouders

Stel dat de grootouder niets geregeld heeft en het kind wil zelf dat de erfenis naar het kleinkind gaat, dan kan het kind de erfenis verwerpen. Deze generatiesprong zorgt er dan voor dat er slechts één keer erfbelasting wordt betaald. Het probleem is wel dat je de volledige erfenis moet verwerpen, je kan niet kiezen om bijvoorbeeld het onroerend goed te behouden en enkel het spaargeld naar het kleinkind te laten gaan.

Sedert 1 september 2018 kan je in Vlaanderen kiezen voor de doorgeefschenking. Hierdoor kan het kind een deel van de erfenis doorgeven aan het kleinkind. De schenking gebeurt in twee stappen: bij het overlijden van de grootouder gaat de nalatenschap naar het eigen kind dat hierop erfbelasting betaalt. Het kind kan de nalatenschap, of een deel ervan, doorschenken naar het kleinkind. Als dit binnen het jaar gebeurt dan is er geen schenkbelasting verschuldigd. De tussengeneratie beslist zelf welk deel er belastingvrij naar de kleinkinderen gaat, maar betaalt wel erfbelasting op de volledige nalatenschap.

Zowel bij de generatiesprong als bij de doorgeefschenking ligt de beslissing bij de tussengeneratie en niet bij de grootouders.

Bron: Aquilae

Fiets perfect onderhouden in 6 stappen

8 april 2019

Lenteweer = fietsweer. Doe een check-up voor het onderhoud van jouw fiets.

Fietsonderhoud in 6 stappen

 1. Wat beweegt, moet ingevet worden: ketting, kettingwielen en versnellingen. Om het vet gelijkmatig te verdelen, laat je de ketting best even draaien.
 2. Laat je fiets blinken: gebruik een spons en een schoonmaakmiddel. Voor moeilijker bereikbare zones gebruik je een borstel. Niet vergeten: geef ook de velgen een beurt.
 3. Controleer de remblokken, zet moeren en bouten vast of vervang ze als ze verroest zijn!
 4. Spoel de fiets af met helder water en droog hem af met een doek.
 5. Plaats de fiets in een verwarmde en droge plaats zodat de kabels niet bevriezen.
 6. Smeer:
  • de bewegende delen en de remkabels in met olie;
  • de moeren en bouten in met vaseline, tegen oxidatie;
  • het kader in met een water- en vuilresistente spray.

Controleer je basisuitrusting

 1. een bel die op 20 m afstand hoorbaar is;
 2. een goed werkende voor- en achterrem;
 3. reflectoren: een witte vooraan, een rode achteraan, gele of oranje op de pedalen, en twee dubbelzijdige gele of oranje op de spaken en/of een witte reflecterende strook aan beide zijden van de banden.

Is je basisuitrusting niet OK, dan mag je de baan niet op.

Denk ook aan een repair kit voor lekke banden en een helm. Die zijn niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen.

Bron: Aquilae

Weet waarvoor je verzekerd bent

1 april 2019

Weet waarvoor je verzekerd bent. In reclame kunnen verzekeringen altijd beter en goedkoper… Klopt dit? Soms wel, maar veelal ook niet.

Een brandpolis is daar een mooi voorbeeld van. Stond je bijvoorbeeld ooit al eens stil bij de vraag wat het kost om je inboedel opnieuw te kopen? Alles verzekeren moet zeker niet. Wel moet je weten wat wel en niet verzekerd is. En vooral, zijn er specifieke zaken die voor jou dierbaar zijn? Vandaar dat een regelmatige check-up met je verzekeringsmakelaar meer dan noodzakelijk is.

Appelen met appelen vergelijken

De prijs? Goedkoop, ja graag. Maar vergelijken we appelen met appelen? Voor een niet-verzekeringsdeskundige is die vraag niet gemakkelijk te beantwoorden.

Zijn dat dan kleine lettertjes? Soms wel, maar zeker niet altijd. De afwerkingsgraad van je woning kan heel verschillend zijn. Een massief parket of een vloer in natuur- steen is in waarde anders dan een ‘gewone’ tegel. Een nieuwbouwwaardeschatting legt zoiets vast en vermijdt discussies na schade. Door een juiste waardebepaling kan je tarief sterk verbeteren. Soms wordt het ook duurder omdat de correcte waarde van je woning hoger uitvalt dan in een eenvoudiger systeem met een bepaling op basis van aantal ruimtes.

Naar inhoud toe is een waardebepaling moeilijker. Alles wat per kamer los staat of hangt, wordt dan meegerekend in een gedetailleerde opsomming: kledij voor de verschillende seizoenen, schoenen, maar ook bestek, glazen en dergelijke meer.

Ook in functie van diefstaldekking kan er een belangrijk verschil zijn tussen diverse polissen. Heb je veel of weinig juwelen, heb je een duurder stuk en zit dit binnen de limieten van je polis?

Niet alleen verschillen bij brandpolis

Ook een polis hospitalisatie is verschillend. De goedkopere formules hebben steeds beperkingen die je niet zomaar beseft. Als het er echt op aankomt, dan kan je niet meer veranderen, want je gezondheid draag je mee voor de rest van je dagen. Voor persoonsgebonden verzekeringen is de juiste keuze dan ook extreem belangrijk.

En die auto dan… Prijsverschillen zijn soms heel groot, naargelang de keuze van de waarborgen en het type van je wagen kunnen we het beste of goedkoopste kiezen. Zomaar kiezen is geen optie. Weten wat je kiest en waarom het ene wel en het andere niet, is het belangrijkste. Een grotere vrijstelling kan een belangrijk prijsvoordeel betekenen, maar is dit voor jou wel de beste keuze?

Kortom, wij denken graag met je mee en zal de beste keuze helpen bepalen, met kennis van zaken! U kan steeds met ons contact opnemen.

Bron: Aquilae