Prioritaire voertuigen voorrang verlenen en ritsen… Heb jij de juiste reflexen?

15 februari 2019

Een studie van Vias toont aan dat bijna 1 op de 4 Belgen nerveus wordt en verkeerd reageert wanneer een prioritair voertuig nadert. Uit een ander onderzoek van Vias blijkt ook dat 91 % van de Belgen het principe van het ritsen kent, maar dat slechts 77 % van de bestuurders het correct toepast.

Regels voor een goed rijgedrag

Als alleen het blauwe zwaailicht aanstaat, moet je niets doen.

Je bent verplicht voorrang te verlenen als het voertuig een dringende missie heeft: de sirene EN de zwaailichten staan aan. Dit is de juiste manier om te reageren:

 • Blijf kalm.
 • Vermijd bruusk remmen.
 • Wijk uit, bij voorkeur naar rechts. Geef je intenties aan met je richtingaanwijzers en let op dat je daarbij geen andere weggebruikers in gevaar brengt.
 • Op het voetpad rijden is een overtreding, zelfs als je let op de veiligheid van de voetgangers.
 • Je moet de bevelen van een agent altijd opvolgen. Als hij/zij het bevel geeft om door een rood licht te rijden, moet je gehoorzamen. Prioritaire voertuigen moeten trouwens ook de bevelen van een bevoegd agent opvolgen.
 • Wees ook aandachtig voor andere weggebruikers nadat je het prioritaire voertuig hebt laten passeren en weer doorrijdt.
 • Vanaf 2021 is het in files verplicht om een ‘nooddoorgang’ te creëren om prioritaire voertuigen te laten passeren.
 • Stop niet midden op de weg of op tram- of treinsporen. Stop niet in een bocht (behalve op een parkeervak of veilig aan de kant van de weg).
 • Ter herinnering: de wegcode verbiedt om een geblokkeerd kruispunt op te rijden, ook als er geen prioritair voertuig nadert).
 • Als je op de snelweg rijdt, ga dan naar het rechterrijvak zodra je kunt. Rijd nooit op de pechstrook, want soms wordt die door prioritaire voertuigen gebruikt. Als er file is, pas dan ook de regels van de ‘nooddoorgang voor prioritaire voertuigen’ toe.

Hoe maak je een ‘nooddoorgang’?

 • In files ben je verplicht een nooddoorgang te maken tussen het linker- en rechterrijvak door uiterst links of rechts te gaan rijden.
 • Als er te weinig ruimte is, mag je zelfs op de pechstrook gaan staan.
 • Dankzij de nooddoorgang vermijden prioritaire voertuigen wisselaars of inritten, maar ook defecte voertuigen op de pechstrook.

Tips wanneer enkel het blauwe zwaailicht aanstaat.

Het is mogelijk dat de bestuurder van het prioritaire voertuig het geluidssignaal niet gebruikt voor het comfort van de vervoerde persoon.

 • Rijd normaal maar blijf oplettend. Houd het prioritaire voertuig goed in het oog en maak geen bruuske bewegingen.
 • Als de bestuurder met zijn lichten knippert, maak dan de rijweg vrij en verleen het voertuig onmiddellijk doorgang.
 • De bestuurder heeft een opdracht en zou op elk moment zijn sirene kunnen aanzetten. Zo kan de politie bijvoorbeeld een onverwacht manoeuvre uitvoeren (ze achtervolgen een persoon, merken hem/haar plots op in een zijstraat en rijden die in zonder hun richtingaanwijzer aan te zetten). Wees dus waakzaam.

Belangrijk: ook al ben je een naast familielid van de persoon in de ziekenwagen, dan nog mag je het prioritaire voertuig niet volgen. De ziekenwagen leeft misschien de snelheidsbeperking niet na of negeert de verkeerslichten. Jij moet echter altijd het verkeersreglement respecteren.

Hoe pas je het principe van risten correct toe?

23 % van de Belgische bestuurders leeft deze verkeersregel niet na. Dat is nochtans sinds 1 maart 2014 verplicht.

 • Deze regel is van toepassing wanneer een rijstrook wordt onderbroken.
 • Je moet rijden tot aan de versmalling om vervolgens in te voegen in de aangrenzende rijstrook.
 • De bestuurders die zich al op die rijstrook bevinden, moeten beurtelings één bestuurder laten invoegen.

Bronnen: police, autogids, wegcode

Zijn verzekeringen voor hybride en elektrische wagens voordeliger?

14 februari 2019

We kiezen meer en meer voor hybride en elektrische wagens. Goed voor het milieu maar ook voor je verzekeringen.

Het Autosalon heeft het bevestigd: de elektrische en hybride mobiliteit wint aan populariteit. Tussen 2016 en 2017 kondigde FEBIAC (Belgische Automobiel- Tweewielerfederatie) een stijging van de verkoop aan met 52 %. De automerken bieden ook meer nieuwe modellen aan. Ondanks een vrij schuchtere start in België draait de elektrische en hybride revolutie nu op volle toeren!

Laten we met de voorwaarden van het Autosalon in het achterhoofd samen bekijken welk voertuig het best bij jou past en hoe het zit met de verzekering ervan. Misschien speelt de verzekering mee in jouw keuze?

Je profiel als bestuurder

Kies voor een elektrische wagen:

 • Als je van plan bent om de elektrische wagen te gebruiken als extra voertuig (bv. om je kinderen van en naar school te brengen, op reis ga je met de andere wagen).
 • Als je voornamelijk in de stad rijdt.
 • Als je de wagen wil gebruiken voor afstanden van gemiddeld 150 à 200 km.

Voordelen van de elektrische wagen:

 • Weinig onderhoud
 • Geen uitstoot van CO2, CO of fijne deeltjes
 • Weinig lawaai en valt nooit stil
 • Heel zuinig

Kies voor een hybride wagen:

 • Als je op zoek bent naar een zuinigere wagen met eenzelfde gebruiksgemak en autonomie als een klassieke wagen.
 • Als je zowel in de stad wil rijden als lange trajecten wil afleggen.

Voordelen van een hybride wagen:

 • Over korte afstanden kan de auto volledig elektrisch rijden. Dit beperkt de CO2-uitstoot.
 • Dankzij de elektrische motor ligt het algemene verbruik lager.
 • Je kan de wagen ook gebruiken tijdens pollutiepieken.
 • Het is een polyvalente auto.

Een hybride wagen is niet aan te raden als je vaak lange afstanden aflegt. Dan verbruikt hij meer dan een diesel en heeft de elektrische motor niet echt nut.

Zijn de verzekeringen interessanter?

Ja! De meeste verzekeraars moedigen de aankoop van deze wagens aan door hun premies aan te passen op basis van verschillende factoren:

 • Het ecologische aspect: voordelen voor klanten die kiezen voor een ‘schonere’ rijmethode.
 • Het aantal kilometer: met deze wagens leg je over het algemeen kortere afstanden af. De meeste verzekeraars bieden een korting aan op basis van het aantal afgelegde kilometers. Hoe minder je rijdt, hoe minder je betaalt.

En wat meer is: hoe ecologischer de auto, hoe minder belasting je betaalt!

Net als voor benzine- of dieselwagens ben je verplicht om voor deze voertuigen een BA Auto af te sluiten. Ook een omnium– of bijstandsverzekering is aan te raden.

Heb je de stap gezet? Of overweeg je het? Weet dan dat veel verzekeraars kortingen aanbieden voor intelligente wagens met rijhulpsystemen, zoals een dodehoekverklikker of automatische parkeerhulp.

Interesse in een autoverzekering voor je nieuwe elektrische of hybride wagen? Je kan steeds contact met ons opnemen.

Bron: Engie-Electrabel

Einde rampenfonds, subsidies voor weersverzekering

12 februari 2019

Vanaf 1 januari 2020 kunnen landbouwers na natuurrampen geen beroep meer doen op de twee bestaande rampenfondsen. Ze moeten zelf een weersverzekering afsluiten, waarvoor ze de eerste jaren wel stevige subsidies krijgen.

Er bestaan vandaag twee soorten rampen. Een algemene ramp is een ramp waarbij aanzienlijke schade wordt veroorzaakt door natuurverschijnselen zoals aardbevingen, aardverschuivingen, vloedgolven, zware overstromingen, windhozen of stormwinden, aan onroerende goederen, roerende goederen, landbouw, gronden en bossen. Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen landbouwschade is.

Eerst moet de Vlaamse Regering de natuurramp erkennen en publiceren in het Belgisch Staatsblad. Pas daarna kan de landbouwer een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Dat proces kan lang duren.

Brede weersverzekering voor landbouwers

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld wilden al langer van de rampenfondsen af. Vandaag draagt de overheid alle risico’s, terwijl natuurrampen door de klimaatopwarming steeds vaker voorkomen, waardoor de financiële last toeneemt. Tegelijk is het voor landbouwers vaak lang wachten op een uitbetaling.

In een nieuw Vlaams decreet worden de rampenfondsen vanaf 1 januari 2020 vervangen door een “brede weersverzekering”. Landbouwers moeten zichzelf verzekeren bij een privéverzekeraar, die zal instaan voor het dekken van bijvoorbeeld vorst-, hagel- of droogteschade en daarvoor dan ook alle risico draagt. Als aanmoediging om zo’n weersverzekering af te sluiten, krijgen landbouwers tijdens de eerste drie jaar de premie voor 65 procent terugbetaald.

Vergoeding van de brandverzekering voor particulieren

Voor particulieren verandert er door het nieuwe decreet vanaf 2020 eigenlijk niets. Sinds 2007 bevatten alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico’s) immers al een dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen. Die verzekering geldt onder meer voor schade aangericht door:

 • overstroming
 • overlopen of opstuwen van openbare riolen
 • terreinverschuivingen of -verzakkingen

Als particulier moet u uw schadegeval aan uw brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die u zal vergoeden. Het is dus absoluut aan te raden om een brandverzekering af te sluiten voor uw woning, maar dit is in België niet verplicht.

Interesse in een brandverzekering? U kan ons steeds met ons contact opnemen.

Bron: Aquilae