Natuurrampen

Wanneer verzekerd?

Sinds 2006 dekt elke brandverzekering ook de schade door natuurrampen. Het gaat hier om:

  • Overstromingen,

  • Aardbevingen,

  • Het overlopen of opstuwen van openbare riolen,

  • Aardverschuivingen en

  • Grondverzakkingen.

Dankzij de verzekering hebben de slachtoffers van een natuurramp nu zekerheid. Ze kunnen rekenen op een snelle en volledige vergoeding, weliswaar na aftrek van een vrijstelling zoals in hun brandverzekeringscontract bepaald is.

Wat is niet altijd gedekt door de natuurrampenverzekering?

Mogelijke uitsluitingen:

  • Voorwerpen die zich buiten de gebouwen bevinden en niet blijvend bevestigd zijn, zoals tuinhuisjes en tuinmeubilair

  • Constructies die gemakkelijk verplaatsbaar, bouwvallig of in afbraak zijn en hun eventuele inhoud, tenzij die als hoofdverblijf van de verzekerde dienen.

  • Gebouwen of gedeelten van gebouwen in opbouw of verbouwing

Weigering van vergoeding

Vergoeding kan worden geweigerd voor:

  • schade als gevolg van overstroming en overlopen of opstuwing van de riolen voor wat betreft de inhoud van de kelders die op minder dan tien centimeter van de grond opgesteld is. Dat geldt natuurlijk niet voor verwarmings- elektriciteits- en waterleidingen die er blijvend bevestigd zijn.

  • schade aan gebouwen of gedeelten van gebouwen en hun inhoud die werden gebouwd na meer dan anderhalf jaar nadat de zone waarin het gebouw werd geklasseerd als risicozone.Deze uitzondering is echter niet van toepassing op de goederen of delen van goederen die werden heropgebouwd of wedersamengesteld na een schadegeval en die overeenstemmen met de waarde van de wederopbouw of de wedersamenstelling van de goederen voor het schadegeval.