Omnium

Wat is een Omnium?

Naast de verplichte BA Autoverzekering, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) moet worden gedekt bij het gebruik van een motorvoertuig op de openbare weg, kan de consument ook andere waarborgen afsluiten naar keuze.

Het begrip OMNIUM, dat “all-riskverzekering” betekent, is een controversieel begrip en kan aldus aanleiding geven tot misverstand omdat hieronder verschillende onderwerpen kunnen begrepen worden.

Een omnium, ook wel “casco” genoemd, dient men duidelijk te omschrijven welke risico’s men wel degelijk wenst te verzekeren. De voorwaarden van de omniumwaarborgen wordt contractueel bepaald.

Mogelijke waarborgen

  • De materiële of eigen schade aan het voertuig

  • Brand en Diefstal

  • Glasbreuk,

  • Natuurelementen en

  • Aanrijding door dieren

De mini-omnium

Er kan ook geopteerd worden voor een mini-omnium of mini-casco, waarbij enkel de waarborgen Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurelementen en Aanrijding door dieren worden bedoeld. Naargelang de verzekeraar kunnen verschillende formules worden aangeboden.

Andere aanvullende waarborgen 

Vallen niet onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

  • Individuele ongevallen (De bestuurdersverzekering)

  • Rechtsbijstand

Belangrijke opmerking

Wie een omniumverzekering wil aangaan, moet meestal zijn BA autoverzekering ook bij de omniumverzekeraar onderschrijven